Tháng mười sương lạnh tình ngỡ ngủ quên

Tháng mười sương lạnh tình ngỡ ngủ qu…

Tác giả: Thuần Te Tua Thời gian đọc để hiểu: 3 min