Tình yêu còn đó chút dư âm của lệ cay cay

Tình yêu còn đó chút dư âm của lệ cay …

Tác giả: Thuần Te Tua Thời gian đọc để hiểu: 3 min
2