Có phải chăng mưa đã mang em đi xa tôi

Có phải chăng mưa đã mang em đi xa tôi

Tác giả: Thuần Te Tua Thời gian đọc để hiểu: 3 min
4