[Tâm sự riêng] Khi ta còn trẻ và độc th…

Tác giả: Thuần Te Tua Thời gian đọc để hiểu: 4 min
4