Tháng 11 những cơn mưa dầm như bản tình ca nghiệt ngã

Tháng 11 những cơn mưa dầm như bản tình…

Tác giả: Thuần Te Tua Thời gian đọc để hiểu: 3 min
8