Tháng giêng về gửi em người tình đã xa cách

Tháng giêng về gửi em người tình đã xa…

Tác giả: Thuần Te Tua Thời gian đọc để hiểu: 3 min