Cuộc sống là những bình yên và dữ dộ…

Tác giả: Thuần Te Tua Thời gian đọc để hiểu: 7 min
0