Thơ tình buồn: Tháng 5 về tình ai còn b…

Tác giả: Thuần Te Tua Thời gian đọc để hiểu: 3 min