Lỗi “Windows Installer Service could not be accessed” cách sửa chữa nhanh nhất

Cách sửa lỗi “Windows Installer Service could not be accessed” – Bạn đang làm việc bỗng đâu tự nhiên Windows báo lỗi “Windows Installer Service could not be accessed” nghĩa là các dịch vụ của máy không thể hoạt động vậy có cách nào để sửa chữa lỗi này không? Và sửa lỗi đó có đơn giản hay phức tạp!

Lỗi “Windows Installer Service could not be accessed” là lỗi xảy ra trong quá trình cài đặt các ứng dụng có thành phần mở rộng “.MSI” mặc dù bạn đã tải chính xác các ứng dụng và phù hợp với Windows bạn đang dùng! Lỗi này có rất nhiều nguyên nhân có thể do phiên bản phần mềm cũ, dịch vụ Windows Installer Service đã bị vô hiệu hóa… Cho dù nguyên nhân nào gây ra vấn đề trên đều rất khó chịu đối với người dùng máy tính. Hãy cùng blog thủ thuật tìm hiểu một số phương pháp khắc phục lỗi “Windows Installer Service could not be accessed”.

Lỗi "Windows Installer Service could not be accessed" cách sửa chữa nhanh nhất

Cách sửa lỗi “Windows Installer Service could not be accessed”

Việc sửa lỗi “Windows Installer Service could not be accessed” có rất nhiều phương pháp tùy theo phương pháp bạn sử dụng có thể thử lần lượt các phương pháp mà mình trình bày dưới đây!

Phương pháp 1: Khắc phục lỗi Windows Installer Service bằng CMD

Đầu tiên nhấn tổ hợp phím Windows + R – để mở hộp thoại Run – Hoặc bạn cũng có thể vào Start > Kích chọn Run

sua-loi-may-tinh.png

Sau đó trên cửa sổ Run > Gõ CMD vào ô Open và Enter

sua-loi-may-tinh-1.png

Sau đó hãy sao chép hoặc gõ lần lượt các dòng lệnh được cung cấp bên dưới

Đối với Windows 64 bit

%windir%\system32\msiexec.exe/unregister

%windir%\system32\msiexec.exe/regserver

%windir%\syswow64\msiexec.exe/unregister

%windir%\syswow64\msiexec.exe/regserver

sua-loi-may-tinh-2.png

Sau đó gõ lệnh Exit để đóng cửa sổ Command

sua-loi-may-tinh-3.png

Đối với Windows 32 bit dùng lệnh sau

msiexec/unregister

msiexec/regserver

Sau khi thực hiện xong hãy Restart lại máy tính nếu may mắn máy tính của bạn sẽ khắc phục được lỗi!

Phương pháp 2: Khởi động dịch vụ Windows Installer Service

Để khởi động dịch vụ Windows Installer Service bạn thực hiện bằng cách Kích vào nút Start gõ CMD vào ô tìm kiếm > Kích chuột phải vào CMD > Kích chọn Run as administrator!

sua-loi-may-tinh-4.png

Lúc này trên cửa sổ CMD thực hiện lệnh dưới đây bằng cách gõ

net start MSIServer

Nhấn Enter để thực thi công việc khởi động dịch vụ Windows Installer Service

sua-loi-may-tinh-5.png

Sau đó thử cài đặt ứng dụng xem sao, nếu may mắn bạn sẽ khắc phục được lỗi khó chịu này!

Phương pháp 3: Khởi động Windows Installer Service trong Registry

Ra ngoài Desktop > Phải chuột > Kích chọn New > Kích chọn Text Document để tạo một File Text mới!

Sau đó sao chép toàn bộ nội dung sau đây và dán vào File Text!

Windows Registry Editor Version 5.00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesmsiserver]
"DisplayName"="@%SystemRoot%\system32\msimsg.dll,-27"
"ImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,
 74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,
 00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,20,00,2f,00,56,00,00,00
"Description"="@%SystemRoot%\system32\msimsg.dll,-32"
"ObjectName"="LocalSystem"
"ErrorControl"=dword:00000001
"Start"=dword:00000003
"Type"=dword:00000010
"DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00
"ServiceSidType"=dword:00000001
"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76,
 00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,
 74,00,65,00,50,00,61,00,67,00,65,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,00,69,
 00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,00,6f,00,63,00,
 6b,00,4d,00,65,00,6d,00,6f,00,72,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,
 00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,
 73,00,65,00,42,00,61,00,73,00,65,00,50,00,72,00,69,00,6f,00,72,00,69,00,74,
 00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,
 65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,50,00,65,00,72,00,6d,00,61,00,6e,
 00,65,00,6e,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,
 00,00,53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,
 00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72,00,
 69,00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,
 00,53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,
 66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,
 00,65,00,50,00,72,00,6f,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,53,00,69,00,6e,00,67,00,
 6c,00,65,00,50,00,72,00,6f,00,63,00,65,00,73,00,73,00,50,00,72,00,69,00,76,
 00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,
 72,00,73,00,6f,00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,
 00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,
 47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,
 00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,
 72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,
 00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,52,00,65,00,
 73,00,74,00,6f,00,72,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,
 00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,
 51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,
 00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,
 50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,
 00,61,00,6b,00,65,00,4f,00,77,00,6e,00,65,00,72,00,73,00,68,00,69,00,70,00,
 50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,
 00,6f,00,61,00,64,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,50,00,72,00,69,00,
 76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
"FailureActions"=hex:84,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,
 00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesmsiserverEnum]
"0"="Root\LEGACY_MSISERVER\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001

Sau đó vào File chọn Save As > Trong mục File Type Kích chọn All Files > Trong phần File Name đặt tên bất kỳ kèm theo thành phần mở rộng là “.reg” (Ví dụ: service.reg) > Kích chọn Save để lưu lại File mới!

Cuối cùng Kích chuột phải vào File mới tạo > Kích chọn Run as administrator để thực thi việc khởi động Windows Installer Service trong Registry

Cuối cùng không có gì hơn nếu bạn cảm thấy bài viết có ích hãy subscribe blog của mình thường xuyên để cập nhật những bài viết mới nhất qua Email – Chân thành cảm ơn!

Tỉ lệ / 5. Phiếu:

Chúng tôi rất tiếc vì bài đăng này không hữu ích cho bạn!

Hãy để chúng tôi cải thiện bài đăng này!

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài đăng này?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Mua Hosting + VPS được hoàn tiền + Bộ quà tặng hơn 800$ cho Wordpress.
Khuyến mãi hấp dẫn