Cách tích hợp tính năng tính điểm bình luận cho các thành viên

Cách tích hợp tính năng tính điểm bình luận cho các thành viên 1

[Thủ thuật WordPress] Hướng dẫn cách tích hợp tính năng tính điểm bình luận cho các thành viên trong WordPress – Bạn có muốn quản lý số lượng bình luận trên website của từng thành viên hay không hoặc bạn muốn hiển thị các thành viên có số lượng bình luận và chuyển chúng thành điểm để khuyến … Đọc tiếp