WordPress phiên bản 4.1.1 ra đời khắc phục một số lỗi 4.1

[Mã nguồn WordPress] WordPress phiên bản 4.1.1 ra đời khắc phục một số lỗi 4.1 – Có thể nói mã nguồn WordPress là một mã nguồn...