Lỗi “NTLDR is missing” trên Windows các phương pháp để khắc phục

Lỗi “NTLDR is missing” trên Windows các phương pháp để khắc phục 1

[Thủ thuật máy tính] Lỗi “NTLDR is missing” trên Windows các cách để khắc phục – Vào một ngày đẹp trời bạn bật chiếc máy tính thân yêu của bạn lên sau khi vào hệ thống thì bạn thấy xuất hiện thông báo lỗi “NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart” và tất nhiên bạn sẽ không … Đọc tiếp