Tạo nút đánh giá cho bài viết hoặc sản phẩm trên wordpress

Tạo nút đánh giá cho bài viết hoặc sản phẩm trên wordpress 1

[Thủ thuật WordPress] Tạo nút đánh giá cho bài viết hoặc sản phẩm trên wordpress – Với Plugin Thumbs Rating cho phép bạn thêm một biểu tượng đánh giá Vote Up(tán thành) / Vote Down(không tán thành) vào nội dung của bạn bao gồm (bài viết, các trang, bài tùy chỉnh các loại, sản phẩm. Plugin này cho phép … Đọc tiếp