Tạo nút đánh giá cho bài viết hoặc sản phẩm trên wordpress

[Thủ thuật WordPress] Tạo nút đánh giá cho bài viết hoặc sản phẩm trên wordpress – Với Plugin Thumbs Rating cho phép bạn thêm một biểu tượng đánh...