Cách khắc phục lỗi “DNS Server not responding” trên windows

Cách khắc phục lỗi "DNS Server not responding" trên windows 1

[Thủ thuật máy tính] Khắc phục lỗi “DNS Server not responding” trên windows 7, 8 – Vào một ngày đẹp trời bạn mở trình duyệt lên để vào internet tìm kiếm thông tin như khi bạn gõ vào địa chỉ web thì bạn thấy xuất hiện thông báo lỗi “DNS Server not responding” và tất nhiên … Đọc tiếp