Cách loại bỏ liên kết trong bình luận WordPress đơn giản

Cách loại bỏ liên kết trong bình luận Wordpress đơn giản 1

[Thủ thuật WordPress] Hướng dẫn cách loại bỏ liên kết trong bình luận WordPress – Bạn đang sử dụng mã nguồn wordpress để làm website cá nhân, doanh nghiệp … Và bạn cảm thấy có bực bội với những Comment chèn thêm các liên kết đến các website khác và bạn muốn loại bỏ ngay … Đọc tiếp

Cách tạo bài viết liên quan cho WordPress mà không sử dụng plugin

Cách tạo bài viết liên quan cho WordPress mà không sử dụng plugin 3

[Thủ thuật WordPress] Hướng dẫn tạo bài viết liên quan cho WordPress mà không sử dụng plugin chi tiết – Việc hiển thị các bài viết liên quan trong wordpress không chỉ giúp giữ chân độc giả mà nó còn tăng tính thẩm mỹ cho trang Web của bạn để tạo bài viết liên quan … Đọc tiếp

Cách tùy biến các đoạn code hướng dẫn nổi bật hơn trong WordPress

Cách tùy biến các đoạn code hướng dẫn nổi bật hơn trong Wordpress 5

[Thủ thuật WordPress] Hướng dẫn cách tùy biến các đoạn code hướng dẫn nổi bật hơn trong WordPress – Bạn có đang sử dụng wordpress để làm blog hướng dẫn các thủ thuật website hay không? Nếu bạn có sử dụng code để hướng dẫn các thao tác thì một điều chắc chắn rằng nếu bạn … Đọc tiếp