Vô hiệu hóa tính năng “Auto Maintenance” trên Windows 8.1

Vô hiệu hóa tính năng “Auto Maintenance” trên Windows 8.1 1

Vô hiệu hóa tính năng “Auto Maintenance” trên Windows 8.1 – Microsoft khẳng định Windows 8.1 đã được xây dựng dựa trên những nền tảng vững chắc của người tiền nhiệm trước đó. Vâng, đó là điều không thể phủ nhận khi sử dụng nó với một giao diện quan tuyệt đẹp, Windows 8.1 bao … Đọc tiếp