Cách loại bỏ mật khẩu Windows bằng Hiren’s Boot

Cách loại bỏ mật khẩu Windows bằng Hiren's Boot 1

[Thủ thuật máy tính] Hướng dẫn loại bỏ mật khẩu Windows bằng Hiren’s Boot – Việc xóa loại bỏ mật khẩu trong hệ điều hành Windows tương đối đơn giản khi người dùng nhớ mật khẩu đăng nhập vào Windows tuy nhiên đối với những ai đã quên mật khẩu truy cập vào hệ điều … Đọc tiếp