Cách chia ổ đĩa trên Windows không làm mất dữ liệu

Cách chia ổ đĩa trên Windows không làm mất dữ liệu 1

[Thủ thuật máy tính] Chia ổ đĩa trên Windows 8 không làm mất dữ liệu – Hiện nay khi bạn đi mua một máy Laptop thì thông thường nếu bạn không yêu cầu người bán chia lại ổ đĩa thì mặc định hệ điều hành của bạn có độc nhất một ổ đĩa và tất … Đọc tiếp