Cách mặc định trình duyệt cốc cốc khi đã cài đặt

Cách mặc định trình duyệt cốc cốc khi đã cài đặt 1

Mặc định trình duyệt cốc cốc khi đã cài đặt – Có thể nói trình duyệt cốc cốc tuy là sản phẩm của người Việt nhưng nó không hề thua kém bất kỳ trình duyệt nào khác và một điểm mới nhất là hiện nay cốc cốc có mặt trên hầu hết hệ điều hành kể cả … Đọc tiếp

Thủ thuật tự động in hoa chữ cái đầu dòng trong word

an hien thanh cong cu office

Tự động in hoa chữ cái đầu dòng trong word – Mặc định của word khi bạn cài bộ phần mềm Microsoft Office thì khi bạn đánh chữ thì những chữ đầu dòng hay là sau dấu chấm nó sẽ tự động in hoa – Nhưng trong một số trường hợp word nó không tự động … Đọc tiếp